Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności Forum Pszczelarskie. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. Regulamin forum pszczelarskie.eu

  1. I. INFORMACJE OGÓLNE

   ZABRANIA SIĘ TWORZENIA PRZEZ JEDNEGO UŻYTKOWNIKA WIELU KONT, NIEDOPUSZCZALNE JEST UDZIELANIE OSOBOM TRZECIM DANYCH DO SWOJEGO INDYWIDUALNEGO PROFILU I KORZYSTANIE Z NICH.

   1. Dostęp do serwisu forumpszczelarskie.eu mają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet, którzy skorzystają z formularza pozwalającego umieścić wpis na portalu oraz forum, zwani dalej Uczestnikami.

   2. Uczestnik portalu serwisu forumpszczelarskie.eu publikuje swoje artykuły, komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Po opublikowaniu postu - zawartość staje się własnością forum i nie podlega usunięciu.

   2.a. Administrator nie ma obowiązku na żądanie użytkownika usuwać jego wpisów (które są integralną częścią forum).

   2.b. Autor wpisu ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za skutki swojego wpisu na forum.

   3. Nick użytkownika nie może być adresem żadnej strony ani zawierać wyrazów powszechnie uważanych za wulgarne.

   4. Zanim założysz nowy temat, zobacz czy już taki nie istnieje - używaj funkcji SZUKAJ

   5. Staraj się pisać tak, aby każdy rozumiał o co Ci chodzi. Wystrzegaj się literówek! Ukazują one nie tylko brak umiejętności pisania na klawiaturze, ale również niechlujstwa oraz braku szacunku wobec innych użytkowników forum. Jeśli chcesz coś poprawić lub dopisać, użyj przycisku edytuj, zamiast tworzyć nowy post.

   6. Nie pisz wyłącznie DUŻYMI LITERAMI, nie formatuj niepotrzebnie czcionki.

   7. Unikaj krótkich postów typu: „współczuje” czy „rozumiem cię!”. Uważane jest to za spam i nie jest mile widziane. Należy także unikać postów nie wnoszących nic do dyskusji.

   8. W podpisie, jak i w postach, nie wolno umieszczać linków referencyjnych - np. do gier online czy stron o zarabianiu w internecie.

   9. Zakazuje się używania zwrotów ogólnie przyjętych jako zwroty wulgarne oraz umieszczania
   treści erotycznych.

   10. Zakazuje się obrażania jakichkolwiek organizacji pszczelarskich.
   10a.Pozytywne promowanie organizacji pszczelarskich jest dopuszczalne.

   11. Przy publikacji jakichkolwiek materiałów/prac, należy pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich. W przypadku złamania tego punktu - ZBANOWANIE - BLOKADA KONTA I IP UŻYTKOWNIKA.

   12. Zakazuje się reklamy for o podobnej tematyce w podpisach, awatarach, treści posta.


   13. Zabrania się obrażania innych użytkowników bez tzw. klasy. Jednakże nawet obrażanie z "klasą" też ma pewne granice.


   14. Nie ma obowiązku wypełniać wszystkich pól w profilu. Jeżeli jednak Użytkownik to uczyni, powinien pamiętać, że treści odpowiednio wypełnianych pól oraz treści przedstawiane na obrazkach: avatary, obrazek w podpisie - nie mogą być obraźliwe lub wulgarne.

   15. Każde hasło powinno być skomplikowane i trudne do złamania. W uzasadnionych przypadkach, np. zapomnienia hasła, zgubienia go, itp. - Administrator Forum może zmienić hasło na nowe, wskazane na prośbę Użytkownika

   II. UWAGI KOŃCOWE

   1. W szczególnych przypadkach administratorzy zastrzegają sobie prawo do nie przestrzegania niektórych punktów tego regulaminu.

   2. Osoba nie stosująca się do regulaminu, będzie karana ostrzeżeniami oraz banami.

   3. Administrator maja prawo wprowadzana zmian do regulaminu.

   4. Administrator to też człowiek, nie bój się zadawać pytań, jeśli czegoś nie wiesz bądź nie rozumiesz. Jednak nieuzasadniona korespondencja na PW jest nie wskazana.

   5. Użytkownik może wystąpić o usunięcie konta - konto zostaje usunięte a posty napisane przez niego zmieniają status na posty napisane przez użytkownik gość*-...

   6. Kontakt z administracją forum via PW: wojciech_p
   E-mail:

   7 Regulamin obowiązuje od dnia 12-02-2021

   Właściciel Forum: Wojciech Pelczar #
 2. Polityka prywatności RODO  Każdego użytkownika forumpszczelarskie.eu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
  Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: forumpszczelarskie.eu nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów.

  Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu forum pszczelarskie.eu  I. Definicje

  Forum-forum internetowe dostępne pod adresem www.forumpszczelarskie.eu

  Administrator-Administratorem forum /Administratorem danych osobowych użytkowników jest Wojciech Pelczar, z adresem e-mail: administracja@forumpszczelarskie.eu.

  Użytkownik- każda osoba posiadająca konto na Forum

  Adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu.

  Logi Serwera – automatyczny komputerowy zapis informacji przekazywanych serwerowi przez urządzenie Użytkownika przy każdym połączeniu. Może zawierać w szczególności Adres IP, pozwalający z pewnym przybliżeniem ustalić, skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową.


  II. Dane osobowe użytkowników

  1. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  2. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi korzystając z formularzy dostępnych na Forum, tj. podczas formularza rejestracji użytkownika Forum i zapisu do newslettera. Zakres zbieranych danych użytkowników obejmuje: nazwę użytkownika, hasło, adres email. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, jednak brak podania danych uniemożliwia założenie konta na forum oraz korzystanie z forum.

  3. Użytkownik może także dobrowolnie podać oznaczenie płci, bądź lokalizacji- te dane jednak nie są wymagane do korzystania z Forum.

  III. Logi serwera

  Korzystanie z Forum wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane jest Forum. Zapytania takie zapisywane są w logach serwera (są to adres IP Użytkownika, data czas serwera) dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi Forum i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.  IV. W jakim celu przetwarzamy dane Użytkowników:

  Dane użytkowników przetwarzane są wyłącznie, do realizacji celów, do których zostały zebrane tj.

  1. W celu niezbędnym do korzystania z Forum przez Użytkowników. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja uprawnień Użytkownika z tytułu przystąpienia do forum (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)),

  2. W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w szczególności w celach: archiwalnym, tworzenia kopii zapasowych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych zgromadzonych na Forum, w celach niezbędnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

  3. Przesyłania przez Administratora informacji handlowej Użytkownikowi, na wskazany przez niego adres e-mail, podstawą do takiego przetwarzania jest zgoda Użytkownika (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a RODO)

  VI. Okres Przechowywania danych Użytkowników

  Administrator będzie przetwarzał dane Użytkowników przez okres:

  1. Posiadania konta na Forum przez Użytkownika. Dane Użytkownika, którego konto zostało usunięte mogą być przetwarzane przez Administratora na kopii zapasowej do momentu aktualizacji tej kopii.

  2. W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w celach archiwalnych, tworzenia kopii zapasowej i innych o których mowa powyżej), do czasu ich realizacji lub wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu na takie przetwarzanie.

  3. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, dane użytkowników mogą być przetwarzane w tym celu do momentu wycofania takiej zgody.  VII. Udostępnianie danych osobowych użytkowników

  1. Dostęp do danych osobowych użytkowników posiada administrator lub osoby przez niego upoważnione.

  2. Dane osobowe Użytkowników w zakresie obejmującym nazwę użytkownika widoczne są także dla innych użytkowników forum.

  3. Administrator może przekazywać dane użytkowników podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa tj. organom władzy publicznej w celu i w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami (np. policja, prokuratura, organy wymiaru sprawiedliwości), ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora.
  VIII. Uprawnienia użytkowników

  Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

  3. prawo do przenoszenia danych,

  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem,

  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

  IX. Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika

  Administrator oświadcza, że przetwarzana dane osobowe użytkowników zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności oświadcza, że wdrożył wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne celem właściwego zabezpieczenia dnach osobowych Użytkowników.


  X. Czym są pliki „cookies”?


  Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć niewielkie informacje, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


  XI. Do czego używamy plików „cookies”?

  Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

  XII Jakich plików „cookies” używamy?

  Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

  Usuwanie plików „cookies”

  Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.


  Ta strona używa CAPTCHA w celu sprawdzenia, że osobą wykonującą określone czynności jest człowiek a nie robot. Dostawca CAPTCHA może ustawić plik cookie sesji i uzyskać informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu uzyskującym dostęp do tej witryny.


  Portal forumpszczelarskie.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. #