Aga 3

tomek 20
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 5
Rejestracja: ndz lut 14, 2021 1:24 pm

Interesuje mnie linia pszczół Aga 3. Może Pan Wojciech opisze te pszczółki?
Awatar użytkownika
wojciech_p
Site Admin
Posty: 36
Rejestracja: pt lut 12, 2021 7:49 pm

Linia hodowlana (pochodząca z krzyżowania) AGA 3 charakteryzuje się wczesnym i dynamicznym rozwojem wiosennym, pozwalającym na wykorzystanie pożytków wczesnowiosennych takich jak wierzba, klon jawor i łąki śródleśne do produkcji miodu towarowego. Tworzy rodziny o wybitnej miodności, oraz utrzymuje dużą siłę rodzin do jesieni co pozwala na bardzo dobre wykorzystanie pożytków spadziowych, a także na gromadzenie dużych zapasów pyłku. Duża dynamika rozwoju oraz budowanie silnych rodzin pozwala również na wykorzystanie tej linii do tworzenia odkładów i pakietów. Rodziny przejawiają odporność kolonijną na bakteryjne, wirusowe i grzybicze choroby czerwiu poprzez szybkie wykrywanie i usuwanie martwych larw ze środowiska ula.
Cechy użytkowe podlegające doskonaleniu:
-Miodność- z uwzględnieniem wykorzystania wczesnych pożytków takich jak mniszek, klon jawor, jeżyna oraz wykorzystanie pożytku ze spadzi,
-Wczesny rozwój-pozwalający na wykorzystanie pożytków z mniszka, jaworu
-Sposób zachowania wskazujący na łagodność lub złośliwość-pszczoły łagodne, pozwalają na pracę przy ulu podczas pochmurnej i wietrznej pogody,
-Rojliwość- uzyskanie pszczół nierojliwych lub o niskiej rojliwości łatwej do opanowania po zastosowaniu prostych zabiegów przeciwrojowych,
-Zimotrwałość- dobra nawet po wykorzystaniu jesienią pożytku spadziowego
-Siła rodzin-utrzymująca się podczas całego sezony na poziomie co najmniej 2 korpusów wielkopolskich lub langstrotha. -Odporność na choroby czerwiu -cecha ściśle powiązana z zachowaniem higienicznym- pszczoła szybko wykrywająca i usuwająca martwe larwy z ula.

Komponenty używane w krzyżowaniu:
W programie są wykorzystywane matki pszczele z ras i linii hodowlanych: kraińskiej, środkowoeuropejskiej, kaukaskiej, włoskiej - pochodzące z hodowli krajowych lub z krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Linią wyjściową(bazową) do krzyżowania jest własna linia hodowlana dla której jest prowadzona księga o nazwie car AGA, ze względu na bardzo dobre przystosowanie do terenu południowo-wschodniej Polski wybitne przejawianie zachowania higienicznego pszczół co determinuje odporność kolonijną na choroby czerwiu. Pozostałe komponenty są dobierane w sposób umożliwiający uzyskanie zakładanych cech u mieszańca:

-rasa kraińska-ze względu na szybki wiosenny rozwój, dobre wykorzystywanie pożytków spadziowych.
-rasa włoska: ze względu na bardzo wysoką plenność.
-rasa kaukaska ze względu na wybitną miodność
-rasa środkowoeuropejska ze względu na dużą dynamikę czerwienia w lipcu, co gwarantuje utrzymanie siły do późnej jesieni.
Rasy i linie użyte w programie są wytypowane do realizacji programu na podstawie analizy wyników ocen , prowadzonej na terenie realizacji programu.
Przydatność do krzyżowania matek pszczelich pochodzących z danej rasy i linii jest analizowana na podstawie dokumentów hodowlanych przedstawianych przez hodowców, oraz oceny własnej.
Matki pszczele z krajów Unii Europejskiej i krajów trzecich mogą dopuszczane do krzyżowania na podstawie dokumentacji przedstawionej przez zagranicznego hodowcę, po pozytywnym przejściu oceny zgodnie z metodyką dla linii AGA 3 .
Uzyskiwanie matek o wysokich parametrach użytkowych wymaga użycia do krzyżowania materiału hodowlanego o bardzo wysokich i sprawdzonych i powtarzalnych parametrach , dlatego w związku z trudnością w dostępie do wysokiej i powtarzalnej jakości matek rasy środkowoeuropejskiej i włoskiej na terenie kraju, dlatego w obrębie w/w ras utrzymujemy ten materiał w małych populacjach na potrzeby realizacji tego programu.
tomek 20
Zarejestrowany użytkownik
Posty: 5
Rejestracja: ndz lut 14, 2021 1:24 pm

Dziękuje za wyczerpującą odpowiedz . Proszę mi powiedzieć czy ta pszczoła wykorzystuje pożytki które ze względu na dłuższy języczek wykorzystują pszczoły kaukaskie ? Typu koniczyny lub inne niedostępnych dla pszczół o krótkim języczku
Awatar użytkownika
wojciech_p
Site Admin
Posty: 36
Rejestracja: pt lut 12, 2021 7:49 pm

Bez problemu, o ile ma w granicach 25% rasy kaukaskiej. Poniżej 25% trzeba matki zainseminować dobrym kaukazem.
ODPOWIEDZ